Kongerne

Kongerækken med  fotos her


Gorm den Gamle ?-ca. 958

Fødselsår antagelig mellem 909 og  918 - død ca. 958.

Søn af (Knud 1.) Hardeknud Svendsen.

Gift med Thyra (Dannebod)

Begravet i Jelling. Først i Nordhøjen, senere i den første trækirke.

Harald 1. Blåtand 958-ca. 987

Fødselsår ukendt - død senest 987.

Søn af Gorm den  Gamle og Thyra.

Gift 1. gang ca. 965 med Gunhild.

Gift 2. gang ca. 970 med Tove.

Såret efter Svend Tveskægs oprør og død i landflygtighed på handelspladsen Wollin (Jomsborg). 

En pillegrav i Roskilde Domkirke tilskrives Harald, men graven indeholdt ingen jordiske rester ved

åbningen.

Svend 1. Tveskæg ca. 987-1014

Født ca. 960 - død 1014.

Søn af Harald 1. Blåtand og Gunhild.

Gift 1. gang med Gunhild (ca. 970-1015).

Menes gift 2. gang med Sigrid Storråde.

Død af sygdom d. 3. februar 1014 i Gainsborough. Først begravet i York, senere i Roskilde.

Harald 2. 1014-1018

Født ca. 989.

Søn af Svend 1. Tveskæg og Gunhild.

Ugift og barnløs.

Harald 2.s grav kendes ikke.

Knud 1. den Store 1018-1035

Født ca. 995 - død 1035.

Søn af Svend 1. Tveskæg og Gunhild.

Gift 1. gang med Ælfgifu.

Gift 2. gang 1017 med Emma (død 1052).

Knud 1. døde d. 12. september 1035 i Shaftesbury i England og blev gravsat i Winchester.

Hardeknud 1035-1042

Født 1018 - død 1042.

Søn af Knud 1. den Store og Emma.

Ugift.

Død af hjerteslag i London d. 8. juni 1042.

Gravsat i domkirken i Winchester.

Magnus den Gode 1042-1047

Født 1024 - død 1047.

Søn af Olav den Hellige og frillen Alfhild.

Ugift.

Død - muligvis efter rideuheld i Alsted på Sjælland - d. 25. oktober 1047.

Begravet i Nidaros Domkirke (Trondhjem).

Svend 2. Estridsen 1047-1074

Født ca. 1019 - død 1074 (eller 1076)

Søn af Ulf Jarl og Estrid, som var datter af Svend 1. Tveskæg og Sigrid Storråde.

Gift  (efter 1060) med Gunhild, oldebarn af Svend Tveskæg og dronning Gunhild.

Tvunget til skilsmisse af paven p.g.a. påstået blodskam.

Flere friller, bl.a. Thora, der var enke efter Harald Hårderåde.

Død af ukendte årsager - ifølge traditionen - d. 28. april 1074 på kongsgården Søderup i Sønderjylland.

Nogle historikere mener, at han først døde i 1076. Gravsat i Roskilde.

Harald 3. Hen 1074-1080

Født ca. 1040 - død 1080.

Søn af Svend 2. Estridsen og ukendt frille.

Gift med Margrethe.

Død - uventet - d. 17. april 1080.

Menes gravsat i Dalby kirke i Skåne.

Knud 2. den Hellige 1080-1086

Født ca. 1043 - død 1086.

Søn af Svend 2. Estridsen og ukendt frille.

Gift ca. 1082 med Edele af Flandern (død 1115).

Dræbt af oprørske bønder i Sankt Albani kirke d. 10. juli 1086.

Gravsat 1095 i Sankt Knuds kirke i Odense. Helgenkåret i 1101.

Oluf 1. Hunger 1086-1095

Født ca. 1052 - død 1095.

Søn af Svend 2. Estridsen og ukendt frille.

Gift med Ingegerd af Norge.

Død d. 18. august 1095.

Oluf 1.s grav kendes ikke.

Erik 1. Ejegod 1095-1103

Født ca. 1056 - død 1103.

Søn af Svend 2. Estridsen og ukendt frille.

Gift før 1086 med Bodil (død på Oliebjerget 1103).

Død på pilgrimsrejse på Cypern d. 10. juli 1103 af feber undervejs til Det hellige Land.

Begravet på Cypern.

Niels 1104-1134

Født ca. 1064 - død 1134.

Søn af Svend 2. Estridsen og ukendt frille.

Gift 1. gang før 1130 med Margrethe Fredkulla (død før 1130).

Gift 2. gang ca. 1130 med Ulfhild.

Dræbt i Slesvig af byens gildesbrødre d. 25. juni 1134.

Begravet i Slesvig Domkirke.

Erik 2. Emune 1134-1137

Født ca. 1090 - død 1137.

Søn af Erik 1. Ejegod og ukendt frille.

Gift senest 1130 med Malmfrid (død efter 1137).

Myrdet d. 18. september 1137 på et tingmøde uden for Ribe af Sorteplov.

Begravet samme sted.

Erik 3. Lam 1137-1146

Født ca. 1110 - død 1146.

Søn af Erik 1. Ejegods frilledatter Ragnhild og Hakon Jyde.

Gift 1144 med Lutgard (død 1152).

Gav afkald på tronen på grund af sygdom og blev munk i Skt. Knuds kloster i Odense i 1146.

Døde 27. august 1146 og blev begravet i klosteret.

(Oluf 2. ca. 1139-1141)

Anerkendes ikke altid som dansk konge.

Havde i en kort periode kongemagten i Skåne.

Fødselsår ukendt - vistnok død 1141 eller 1143.

Søn af Harald Kesja og Ragnhild af Norge, samt sønnesøn af Erik 1. Ejegod.

Faldt i slag mod Erik Lam - vistnok i 1141 - nær Helsingborg.

Svend 3. Grathe 1146-1157

Født ca. 1127 - død 1157.

Søn af Erik 2. Emune og frillen Thuna.

Gift ca. 1152 med Edel (Adela) af Sachsen.

Dræbt under flugt ved slaget på Grathe Hede 23. oktober 1157 i kamp mod Valdemar 1.

Begravet på Grathe Hede syd for Viborg. Se link ovenfor.

Knud 3. 1146-1157

Født 1129 - død 1157.

Søn af Magnus og Richiza af Polen, samt sønnesøn af kong Niels.

Gift med ukendt datter af Sverker 1. af Sverige.

Dræbt d. 9. august 1157 ved blodgildet i Roskilde af Svend 3. Grathes mænd.

Grav ukendt.

Valdemar 1. den Store 1157-1182

Medkonge fra 1154.

Født d. 14. januar 1131 i Slesvig - død 1182.

Søn af Knud Lavard (myrdet d. 7. januar 1131) og Ingeborg af Rusland.

Desuden sønnesøn af Erik 1. Ejegod. Opvokset hos Hvideslægten sammen med Absalon.

Gift 1157 med Sophie af Novgorod (ca. 1141-1198).

Død af sygdom i Vordingborg d. 12. maj 1182.

Begravet i Skt. Bendts kirke i Ringsted.

Knud 4. den Sjette 1182-1202

Omtales både som Knud 4. og Knud 6.

Født 1163 - død 1202.

Søn af Valdemar 1. den Store og Sophie af Novgorod.

Gift 1177 med Gertrud af Sachsen (ca. 1154-1197).

Død af sygdom d. 12. november 1202.

Begravet i Skt. Bendts kirke i Ringsted.

Valdemar 2. Sejr 1202-1241

Født 1170 - død 1241.

Søn af Valdemar 1. den Store og Sophie af Novgorod.

Gift 1. gang 1205 med Dagmar af Bøhmen (død 1212).

Gift 2. gang 1214 med Bengerd (Berengaria) af Portugal (død 1221).

Død i Vordingborg d. 28. marts 1241.

Begravet i Skt. Bendts kirke i Ringsted.

Erik 4. Plovpenning 1241-1250

Født 1216 - død 1250.

Søn af Valdemar 2. Sejr og Bengerd af Portugal.

Gift 1239 med Jutta af Sachsen (ca. 1223 - død 1250).

Snigmyrdet af broderen Abels mænd d. 10. august 1250 i Slesvig.

Liget først smidt i Slien, derefter begravet i Slesvig. 

I 1258 blev de jordiske levninger overført til Skt. Bendts kirke i Ringsted.

Abel 1250-1252

Født 1218 - død 1252.

Søn af Valdemar 2. Sejr og Bengerd af Portugal.

Gift 1237 med Mechtilde af Holsten (død 1288).

Dræbt på krigstogt mod friserne d. 29. juni 1252.

Begravet i Slesvig domkirke.

Christoffer 1. 1252-1259

Født ca. 1219 - død 1259.

Søn af Valdemar 2. Sejr og Bengerd af Portugal.

Gift 1248 med Margrethe (Sprænghest) Sambiria af Pommern (død 1282).

Død pludselig d. 29. maj 1259 i Ribe.

Begravet i Ribe domkirke.

Erik 5. Klipping 1259-1286

Født ca. 1249 - død 1286

Søn af Christoffer 1. og Margrethe Sambiria.

Gift 1273 med Agnes af Brandenburg (død 1304).

Myrdet d. 22. november 1286 i Finderup ved Viborg. Mordet uopklaret.

Begravet i Viborg domkirke.

Erik 6. Menved 1286-1319

Født 1274 - død 1319.

Søn af Erik 5. Klipping og Agnes af Brandenburg.

Gift 1296 med Ingeborg af Sverige (død 1319).

Død d. 13. november 1319.

Begravet i Skt. Bendts kirke i Ringsted.

Christoffer 2. 1320-1326 & 1330-1332

Født d. 29. september 1276 - død 1332.

Søn af Erik 5. Klipping og Agnes af Brandenburg.

Gift før 1307 med Euphemia af Pommern (ca. 1285 - død 1330).

Død på Nykøbing slot på Falster d. 2. august 1332.

Gravsat i Sorø klosterkirke.

Valdemar 3. 1326-1330

Født ca. 1315 - død 1364.

Søn af Erik 2. af Sønderjylland og Adelheid, samt tipoldebarn af kong Abel.

Gift med Richardis (død senest 1386).

Barnekongen nedlægger kronen i 1330.

Død som hertug af Sønderjylland i 1364.

Valdemar 4. Atterdag 1340-1375

Født ca. 1320 - død 1375.

Søn af Christoffer 2. og Euphemia af Pommern.

Gift 1340 med Helvig (død ca. 1374).

Død d. 24. oktober 1375 på Gurre slot i Nordsjælland.

Begravet i Sorø klosterkirke.

Oluf 2. 1376-1387

Omtales også som Oluf 3., når Harald Kesjas søn medregnes.

Født 1370 - død 1387.

Søn af Margrethe 1. og kong Håkon 6. af Norge (død 1380). 

Desuden sønnesøn af kong Magnus af Sverige.

Ugift.

Død d. 3. august 1387 på Falsterbo slot.

Begravet i Sorø klosterkirke.

Margrete 1. 1387-1396 (faktisk regeringsmagt 1375-1412)

Titel af fuldmægtige frue og husbond 1387-1396.

Født 1353 - død 1412.

Datter af Valdemar 4. Atterdag og Helvig.

Gift 1363-1380 med kong Håkon 6. af Norge (død 1380).

Død på sit skib - muligvis af pest - på Flensborg Fjord d. 28. oktober 1412.

Gravsat i Sorø klosterkirke, men året efter overført til Roskilde domkirke.

Erik 7. af Pommern 1396-1439

Afsat af rigsrådet i 1439.

Født ca. 1382 - død 1459.

Søn af Vartislav 7. af Pommern og Marie af Mecklenburg, datterdatter af Valdemar 4. Atterdag.

Gift 1406 med Philippa af England (1394-1430).

Elskerinde efter 1430: Cæcilia.

Død i 1459 i Rügenwalde ved Polens østersøkyst.

Begravet foran alteret i kirken i Rügenwalde i Pommern.

Christoffer 3. af Bayern 1440-1448

Født 1416 - død 1448.

Søn af Pfalzgrev Johann 1. af Neumarkt og Catharina af Pommern, søster til Erik 7. af Pommern.

Gift 1445 med Dorothea af Brandenburg (ca. 1430-1495).

Død d. 5. eller 6. januar 1448 på Kärnan i Helsingborg - måske af en brandbyld.

Begravet i Roskilde domkirke.

 

Den oldenborgske slægt

Christian 1. 1448-1481

Født 1426 - død 1481.

Søn af Diderik af Oldenburg og Hedevig af Holsten.

Gift 1449 med  Dorothea af Brandenburg (ca. 1430-1495), enke efter Christoffer 3.

Død d. 21. maj 1481 på Københavns Slot.

Begravet i Roskilde domkirke.

Hans 1481-1513

Født 1455 - død 1513.

Søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg.

Gift 1478 med Christine af Sachsen (1461-1521).

Elskerinde ca. 1498-1512: Edele Jernskæg (død 1512).

Død - få uger efter fald fra sin hest - d. 20. februar 1513 på Ålborghus.

Begravet i Gråbrødre kirke i Odense, men i 1804 flyttet til Skt. Knuds kirke i Odense.

Christian 2. 1513-1523

Afsat af adelen d. 20. januar 1523.

Født 1481 - død 1559.

Søn af Hans og Christine af Sachsen.

Gift 1515 med Elisabeth af Sachsen (1501-1526).

Elskerinde fra 1507 eller 1509-1517: Dyveke (død 1517).

Død på Kalundborg Slot d. 25. januar 1559.

Begravet i Gråbrødre kirke i Odense, men i 1805 flyttet til Skt. Knuds kirke i Odense.

Frederik 1. 1523-1533

Født 1471 - død 1533.

Søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg.

Gift 1. gang 1502 med Anna af Brandenburg (1487-1514).

Gift 2. gang 1518 med Sophie af Pommern (1498-1568).

Død d. 10. april 1533 på Gottorp Slot i Slesvig.

Begravet i Slesvig domkirke.

Christian 3. 1534-1559

Født 1503 - død 1559.

Søn af Frederik 1. og Anna af Brandenburg.

Gift 1525 med Dorothea af Sachsen (1511-1571).

Død d. 1. januar 1559 på Koldinghus.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 2. 1559-1588

Født 1534 - død 1588.

Søn af Christian 3. og Dorothea af Sachsen.

Gift 1572 med Sophie af Mecklenburg (1557-1631).

Elskerinde ca. 1558-1572: Anne Hardenberg (død 1589).

Død 4. april 1588 på Antvorskov Slot ved Slagelse.

Begravet i Roskilde domkirke.

Christian 4. 1588-1648

Født 1577 - død 1648.

Søn af Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg.

Gift 1. gang 1597 med Anna Cathrine af Brandenburg (1575-1612).

Gift 2. gang 1615 med Kirsten Munk (1598-1658) og separeret 1630.

Elskerinde ca. 1610: Kirsten Madsdatter.

Elskerinde ca. 1613-1615: Karen Andersdatter (død 1673).

Elskerinde 1629-1648: Vibeke Kruse (død 1648).

Død d. 28. februar 1648 på Rosenborg Slot.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 3. 1648-1670

Født 1609 - død 1670.

Søn af Christian 4. og Anna Cathrine af Brandenburg.

Gift 1643 med Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg (1628-1685).

Elskerinde omkring 1638: Margrethe Pape.

Død d. 9. februar 1670 på Københavns Slot af lungebetændelse.

Begravet i Roskilde domkirke.

Christian 5. 1670-1699

Født 1646 - død 1699.

Søn af Frederik 3. og Sophie Amalie af Braaunschweig-Lüneburg.

Gift 1667 med Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714).

Elskerinde 1671: Sophie Amalie Moth (1654-1719).

Død d. 25 august 2021 i København efter jagtuheld året før med en kronhjort.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 4. 1699-1730

Født 1671 - død 1730.

Søn af Christian 5. og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.

Gift 1. gang 1695 med Louise af Mecklenburg-Güstrow (1667-1721).

Gift 2. gang 1703 med Elisabeth Helene von Vieregg (1679-1704) til venstre hånd.

Gift 3. gang 1712 med Anna Sophie Reventlow (1693-1743) - først til venstre hånd,

fra 1721 til højre hånd.

Elskerinde ca. 1709-1712: Charlotte Helene von Schindel (ca. 1690-1752).

Død d. 12. oktober 1730 af lungebetændelse på Odense Slot.

Begravet i Roskilde domkirke.

Christian 6. 1730-1746

Født 1699 - død 1746.

Søn af Frederik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow.

Gift 1721 med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach (1700-1770).

Død d. 6. august 1746 på Hirschholm svækket af tuberkulose og en mavelidelse.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 5. 1746-1766

Født 1723 - død 1766

Søn af Christian 6. og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.

Gift 1. gang 1743 med Louise af Storbritannien (1724-1751).

Gift 2. gang 1752 med Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel (1729-1796).

Elskerinder: talrige, blandt andet 1746-1751 madam Hansen.

Død d. 14. januar 1766.

Begravet i Roskilde domkirke.

Christian 7. 1766-1808

Født 1749 - død 1808.

Søn af Frederik 5. og Louise af Storbritannien.

Gift 1766 med Caroline Mathilde af Storbritannien (1751-1775), skilt 1772.

Død d. 13. marts 1808 på Rendsborg Slot af et slagtilfælde.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 6. 1808-1839

Født 1768 - død 1839.

Søn af Christian 7. og Caroline Mathilde af Storbritannien.

Gift 1790 med Marie af Hessen-Kassel (1767-1852).

Elskerinde: 1808-1812 og 1818-1839 Frederikke Dannemand, født Bente Rafsted (1790-1862).

Elskerinde: 1814-1815 Caroline Seyffart (1796-1891).

Død d. 3. december 1839 på Amalienborg Slot.

Begravet i Roskilde domkirke.

Christian 8. 1839-1848

Født 1786 - død 1848.

Søn af arveprins Frederik og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin.

og sønnesøn af Frederik 5. og Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel.

Gift 1. gang 1806 med Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin (1784-1840), skilt 1810.

Gift 2. gang 1815 med Caroline Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg (1796-1881).

Død på Amalienborg Slot d. 20. januar 1848 af blodforgiftning.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 7. 1848-1863

Født 1808 - død 1863.

Søn af Christian 8. og Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin.

Gift 1. gang 1828 med Frederik 6.s datter, Vilhelmine af Danmark (1808-1891), skilt 1837.

Gift 2. gang 1841 med Mariane af Mecklenburg-Strelitz (1821-1876), skilt 1846.

Gift 3. gang 1850 til venstre hånd med Louise Rasmussen (1815-1874).

Louise Rasmussen blev i 1850 udnævnt til lensgrevinde Danner.

Død d. 15. november 1863 på Glücksborg Slot.

Begravet i Roskilde domkirke.

 

Den glücksborgske slægt

Christian 9. 1863-1906

Født 1818 - død 1906.

Søn af hertug Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og Louise Caroline af Hessen-Kassel.

Christian 9. nedstammede gennem sin fædrene familie i lige linje fra Christian 3.s søn, Hans den Yngre.

Gift 1842 med Louise af Hessen-Kassel (1817-1898).

Død d. 29. januar 1906 på Amalienborg Slot.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 8. 1906-1912

Født 1843 -død 1912.

Søn af Christian 9. og Louise af Hessen-Kassel.

Gift 1869 med Louise af Sverige-Norge (1851-1926).

Død d. 14. maj 1912 af et hjerteanfald i Hamborg.

Begravet i Roskilde domkirke.

Christian 10. 1912-1947

Født 1870 - død 1947.

Søn af Frederik 8. og Louise af Sverige-Norge.

Gift 1898 med Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin (1879-1952).

Død d. 20. april 1947 af lungebetændelse på Amalienborg Slot.

Begravet i Roskilde domkirke.

Frederik 9. 1947-1972

Født 11. marts 1899 - død 1972.

Søn af Christian 10. og Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin.

Gift 1935 med Ingrid af Sverige (28. marts 1910-2000).

Børn: Margrethe (16. april 1940), Benedikte (29. april 1944) og Anne Marie (30. august 1946).

Død d. 14. januar 1972 efter et hjertetilfælde.

Begravet i Roskilde domkirke.

Margrethe 2. 1972-

Født 16. april 1940.

Tronfølger efter lovændring i 1953.

Datter af Frederik 9. og Ingrid af Sverige.

Gift 10. juni 1967 med grev Henri de Laborde de Monpezat (født 11. juni 1934).

Grev Henri fik ved ægteskabet titlen Prins Henrik af Danmark.

Børn: kronprins Frederik (født 26. maj 1968) og prins Joachim (født 7. juni 1969).

Kronprins Frederik er gift med kronprinsesse Mary (født 5. februar 1972). Sammen har de sønnen, prins Christian Valdemar Henri John, som blev født den 15. oktober 2005 og datteren, prinsesse Isabella Henrietta Ingrid Margrethe, som fødtes den 21. april 2007.

Prins Joachim har sammen med prinsesse Alexandra (født 30. juni 1964) sønnerne Nikolai (født 28. august 1999) og Felix (født 22. juli 2002).

 

Anvendt kildemateriale:

Benito Scocozza: Politikens bog om danske konger og dronninger. 1. udg. 6. oplag, marts 2004.

Henning Dehn-Nielsen: Danmarks konger og regenter. Holkenfeldt, 2. udgave 1999.

Kai Petersen m.fl.: Danmarkshistoriens hvornår skete det. Politikens Forlag, 6. udg. 1972.

Kongehusets hjemmeside: www.kongehuset.dk


Kongerækken med  fotos her