Ny side 1

faaborg-nielsen.dk

Læs om Kong Svends Høj - Danmarks næstlængste jættestue

 

 

 

 

 

Hovedmenu:

 

Min startside

Arkæologi

Historiske steder

Historiske personer

Natur, dyr og planter

Jylland Rundt

Skolesider - mest til 7. kl

Alle mine sider

Andet

 

 

E-mail

 

Søren Faaborg Nielsen

Nørrevang 39 Kraghave

4800 Nykøbing F

Tlf. 54 85 80 42

Mobil 21 28 78 21

 

 Opdateret 28.02.2022

Kong Svends Høj på Lolland

Kong Svends Høj set fra vest. Foto: Søren Nielsen

Nord for Pederstrup ligger Vestlollands betydeligste oldtidsminde, jættestuen Kong Svends Høj. Allerede i 1780 blev højen udgravet første gang af Pederstrups ejer, grev Reventlow. 

I de mere end to hundrede år, der i mellemtiden er gået, er jættestuen flere gange blevet undersøgt og restaureret. I 1876 var C. Engelhardt på besøg, og i 1941-42 gravede Nationalmuseet igen i højen under ledelse af Raklev og Ramskou. Senest er jættestuen blevet restaureret i 1991.

Kong Svends Høj var i mange år ikke så lidt af en gåde for udgraverne. Først i 1942 fandt man indgangen til jættestuen. Denne var mod sædvane anbragt i højens vestlige side og ikke som normalt mod øst.

Også på et andet punkt adskiller højen sig fra de fleste andre anlæg. Hvor jættestuer normalt har en rund høj, har man her en rektangulær. Højen er ca. 24 meter lang og 18 meter bred.

Selve kamret er med sine 12,4 m i længden og en bredde og højde på henholdsvis 1,73 og 1,49 m Danmarks næstlængste - kun overgået af Listrup på Falster.

Kamret er opbygget af 17 bæresten og 6 dæksten,  mens gangen er lavet af 6 par bæresten og 1 par karmsten. De to bæresten i den nordlige endevæg er tydeligvis spaltet ud af en sten. Stenalderfolket mestrede altså den teknik, der skulle til for at kløve sådan en mægtig sten.

Kong Svends Høj er omgivet af adskillige store randsten, men især stenene i højens sydlige ende påkalder sig opmærksomhed ved deres imponerende højde. Interessant er det også, at randstenene er højest på midten. Dette, kombineret med den rektangulære grundplan, må have givet højen en form, der har mindet om et hus med saddeltag.

De første udgravninger gav kun sparsomme fund. I 1780 fandt man en del dyre- og menneskeknogler samt nogle ravperler. Udgravningen i 1876 gav næsten intet, men ved restaureringen i 1991 gjorde man flere spændende iagttagelser.

Under jættestuen var der velbevarede ardspor. Man har altså bygget på dyrket mark. Under et lag af knust flint var der skår af 35-40 lerkar og 15 flintknive, som var ofret ved indgangens randsten.

Kamrets tørmursfliser har sandsynligvis været tætnet med en mørtel af opslemmet ler. Desuden tyder meget på, at lerpakningen bag kamret har tjent som rampe ved placeringen af de mange tonstunge dæksten. Allerede den meget oldtidsinteresserede kong Frederik 7. skrev i sin lille afhandling om bygning af jættestuer, at de store overliggere blev rullet på plads ad en rampe.

Kong Svends Høj er så absolut et besøg værd, og så kan man jo lægge vejen forbi det nærliggende Pederstrup og Reventlow-Museet, når man nu er på de kanter.

 

Højen set fra sydvest. Foto: Søren Nielsen

Randstenene i sydenden buer ind mod højens midte.

 

Jættestuen set fra syd. Foto: Søren Nielsen

Stenene er højest på midten og danner en tagformet profil.

 

Andreas og Kong Svends Høj. Foto: Søren Nielsen

Andreas på 1,85 m ser lille ud ved siden af randstenene.

 

Tørmur mellem randsten. Foto: Søren Nielsen

Fornem tørmur mellem randstenene.

 

Indgangsparti mod vest. Foto: Søren Nielsen

Indgangspartiet vender mod vest.

 

Jættestuens gang. Foto: Søren Nielsen

Et kig ud gennem den lange gang.

 

Kamrets stenbelagte gulv. Foto: Søren Nielsen

Jættestuens kammer med stenbelagt gulv set fra syd mod nord.

 

Tørmur. Foto: Søren Nielsen

Tørmuren havde mørtel af opslemmet ler.

 

Det lange kammer. Foto: Søren Nielsen

Danmarks næstlængste jættestue på over 12 meter.

 

Kløvede bæresten. Foto: Søren Nielsen

Bærestenene er lavet af en kløvet sten.

 

Jættestuens østside. Foto: Søren Nielsen

Østsiden er restaureret mere nænsomt.

 

Jættestuens nordlige ende. Foto: Søren Nielsen

Jættestuens nordlige ende har færre randsten.

 

Fritstående randsten. Foto: Søren Nielsen

Nogle randsten er trukket fri af selve højen.

 

Gang med nedlagt sten. Foto: Søren Nielsen

Stenen foran gangen er lagt ned ved restaureringen for at lette adgangen.

 

Det fornemme Pederstrup. Foto: Søren Nielsen

Det nærliggende Pederstrup en sen høsteftermiddag.

Find vej - her ligger Kong Svends Høj

Se andre af Lolland-Falsters høje på Oldtidsminder. 

 

 

 

Arkæologiske sider:


Oldtidsminder

Mine oldsager

Frejlev Skov

Jættestuen ved Listrup

Jættestuen ved Næs 

Ørnehøj ved Hesnæs

Kong Svends Høj

Jættestue Flintinge Byskov

Stendyssen Poskær Stenhus

 

 

Alle mine sider