Ny side 1

faaborg-nielsen.dk

Læs om Ørnehøj, der fik kongeligt besøg i 1800-tallet

 

 

 

 

 

Hovedmenu:

 

Min startside

Arkæologi

Historiske steder

Historiske personer

Natur, dyr og planter

Jylland Rundt

Skolesider - mest til 7. kl

Alle mine sider

Andet

 

 

E-mail

 

Søren Faaborg Nielsen

Nørrevang 39 Kraghave

4800 Nykøbing F

Tlf. 54 85 80 42

Mobil 21 28 78 21

 

 

 

 


 

 


Opdateret 25.01.2022

 

Løvfald på stranden ved Korselitse Østerskov. Foto: Søren Nielsen

 

Ørnehøj ved Hesnæs

Om gravhøje, kongen og smukke landskaber på Falster

 

På det nordøstlige Falster ligger den lille idylliske havn Hesnæs. Den lille by skiller sig især ud med sine kønne huse, hvoraf mange er beklædt med strå - ikke blot på taget, men også på væggene.

Hus i Hesnæs. Foto: Søren Nielsen

Stråbeklædt husgavl ved Hesnæs.

Havnen ligger ud til Hesnæs Vig i øst. Mod syd byder en dejlig sandstrand sig til. På de øvrige sider er Hesnæs omgivet af et sammenhængende skovområde, der strækker sig over omkring 15 kilometer kyst fra Næsgård i nord til Tromnæs i syd. 

Når man står på stranden her ved Østersøen og betragter bøgetræerne på toppen af de høje, gule lerskrænter, fristes man til at tro, at nationalskjalden Oehlenschläger befandt sig på dette sted, da han skrev "Der er et yndigt land".

Pomlenakke. Foto: Søren Nielsen

Pomlenakke syd for Hesnæs med nyudsprungen bøg i maj.

Lige nord for Hesnæs ligger Korselitse Østerskov, der rummer adskillige fornemme fortidsminder. Det mest markante af disse er formentlig Ørnehøj. Gå ind ad "Bageste Sti" i den nordlige udkant af Hesnæs. Følg skiltet mod Ørnehøj. Efter et par hundrede meter går der en sti mod højre. Lidt nede af stien ligger Ørnehøj.

Ørnehøj. Foto: Søren Nielsen

Ørnehøj i Østerskoven ved Hesnæs.

Allerede i 1843 kom den oldtidsinteresserede kronprins Frederik - den senere kong Frederik 7. - på besøg for at grave i Ørnehøj. I dag kunne man godt ønske sig, at han var blevet væk, for udgravningen kom til at gå slemt ud over fortidsmindet. Det kan dog næppe nytte at dømme for hårdt. Enhver generation laver udgravninger med den viden og teknologi, der er til rådighed.

Efter kongens besøg blev der i den største af randstenene udhugget et ovalt skjold med en kongekrone, bogstaverne F.C.C. og årstallet 1843. Bogstaverne refererer til Korselitses daværende besidder, F.C. Classen.

Monogram. Foto: Søren Nielsen

Mindesmærke for Frederik 7.s besøg i 1843.

Hvad var det så, kronprinsen gravede i. Ja, Ørnehøj er på sin vis en ejendommelig konstruktion. Højen er en langdysse med et jættestuekammer. Selve jordhøjen er 30 meter lang i retning øst-vest, 12 meter bred og 1,75 meter høj.

Hertil kommer randstenene, hvor især den største påkalder sig opmærksomhed. "Den midterste Randsten mod Sydøst turde være den største Randsten, som kjendes i en dansk Dysse. Den rager ca. 8 Fod og 3 Tommer op over Jorden". Således skriver den berømte S. Müller, da han tilser Ørnehøj i 1880.

Randsten mød øst. Foto: Søren Nielsen

De imponerende randsten mod øst.

Og vist er den store randsten imponerende. Den rager næsten 3 meter op over jorden og hælder faretruende mod øst. På den nordlige langside er der 14 randsten og på den sydlige yderligere 17. Disse sten, hvoraf mange er væltede, er mellem 1,25 og 1,50 meter høje. For vestenden er der 3 randsten. Den midterste på 2,75 meter er væltet. For østenden er der 3 rejste og 2 væltede randsten - heriblandt den store sten med monogrammet.

Randsten mod syd og vest. Foto: Søren Nielsen

Randstenene mod vest og syd. Bemærk hulningen midt i højen.

På jordhøjningens vestside findes en ca. 2 gange 2 meter bred og 1 meter dyb sænkning. I højens længderetning findes en 10 meter lang og 2,50 meter bred indtil 1,80 meter dyb gravning med en jættestue uden dæksten. Selve kamret er 8 meter langt og 1,80 meter bredt.

Jættestuekamret. Foto: Søren Nielsen

Det noget forstyrrede jættestuekammer mangler dæksten.

Jættestuekamret er opbygget af 12 bæresten i såvel nord- som sydsiden. Hertil kommer 2 sten i vestenden og 1 i østenden. Fra sydsiden udgår en noget forstyrret 4 meter lang og 0,75 meter bred gang. Denne har 2 bæresten i hver side, der er noget lavere end kamrets.

Sprængningsmærke. Foto: Søren Nielsen

Sprængningsmærke i en af kamrets sten efter en hårdhændet udgravning.

Desværre er kilderne tavse, når det handler om fundene fra Ørnehøj. Hverken fra Frederik 7.s udgravning eller fra S. Müller og K. Thorvildsens besøg i henholdsvis 1880 og 1954 forlyder der noget om eventuelle fund. Det ændrer dog ikke ved, at Ørnehøj er et imponerende fortidsminde, som nok er et besøg værd.

Randsten mod vest. Foto: Søren Nielsen

Kristoffer får et hvil på en af de store randsten mod vest.

Når man har set sig mæt på Ørnehøj, bør man ikke snyde sig selv for en tur videre ad stien ud til Østersøkysten. Der er kun et par hundrede meter til vandet, og man bliver rigeligt belønnet med en pragtfuld udsigt.

Skyggespil. Foto: Søren Nielsen

Skyggespil en smuk oktoberdag ved kysten nord for Hesnæs.

Har man mod på mere, kan det godt lade sig gøre at komme ned på stranden. Ganske vist er skrænterne både høje og stejle, men en slugt for enden af stien kan bruges som adgangsvej til den stenede strand. 

Nyudsprungen bøg ved Pomlenakke. Foto: Søren Nielsen

Bøgen er sprunget ud - måske for sidste gang, for nedstyrtningen truer.

Fra stranden kan man se, hvorledes vandet langsomt, men sikkert æder sig ind på Falsters østkyst. På toppen af det lerede morænelandskab balancerer bøgetræerne. I endnu nogen tid vil de spejle sig i bølgen blå, men for de yderste kommer tidspunktet for nedstyrtning stadig tættere på.

Nedstyrtede træer ved Pomlenakke kan også bruges til noget.

Se andre af Lolland-Falsters høje på Oldtidsminder.

 

 

 

 

 

Arkæologiske sider:


Oldtidsminder

Mine oldsager

Frejlev Skov

Jættestuen ved Listrup

Jættestuen ved Næs 

Ørnehøj ved Hesnæs

Kong Svends Høj

Jættestue Flintinge Byskov

Stendyssen Poskær Stenhus

 

 

Alle mine sider