Ny side 1

faaborg-nielsen.dk

Læs om Danmarks smukkeste stendysse.

 

 

 

 

 

Hovedmenu:

 

Min startside

Arkæologi

Historiske steder

Historiske personer

Natur, dyr og planter

Jylland Rundt

Skolesider - mest til 7. kl

Alle mine sider

Andet

 

 

E-mail

 

Søren Faaborg Nielsen

Nørrevang 39 Kraghave

4800 Nykøbing F

Tlf. 54 85 80 42

Mobil 21 28 78 21
 

 


Poskær Stenhus

Opdateret den 25.01.2022

Kristoffer ved Poskær Stenhus

 

Mols er særdeles velforsynet med oldtidshøje. En af dem - Poskær Stenhus - ligger mellem Knebel og Agri.

Mange mener, at denne høj er Danmarks smukkeste runddysse. Det er i hvert fald en af de største. Højen har 23 tætstående randsten, og nogle af stenene er 2 meter høje. Oprindelig var der 24 randsten, men en af dem er blevet fjernet. Såvel dækstenen som de 5 bæresten er kløvede, således at der er opstået flade sider, som vender indad.

Kammeret er ikke placeret i midten af højen, da der oprindelig har været to kamre. Af det andet kammer er der i dag kun nogle få sprængte stenrester tilbage. Dækstenen på det eksisterende kammer anslås at veje mellem 15 og 20 tons. Måske har kammeret oprindelig været dækket af en jordhøj, som nu er forsvundet.

Poskær Stenhus tilhører den såkaldte Tragtbægerkultur, dvs. en periode, der begyndte ca. 3500 år før Kristi fødsel. Perioden udmærker sig ved at være den første rigtige landbrugskultur i Danmark. Det er det fine, tragtformede lertøj, der har givet navn til denne tidsalder.

I 1943 blev der foretaget en mindre udgravning af højen, men man fandt ingenting. Skeletresterne er formentlig for længst formuldet, og eventuelle gravgaver er blevet fjernet. Man ved ellers fra andre dysser, at det var almindeligt, at der blev stillet gravgaver på dyssernes randsten.

I øvrigt var hele dyssen ved at forsvinde i 1859, da dyssens ejermand - boelsmand Ole Hansen - ville bortsprænge de store sten. Men præsten i Knebel skred ind. Han fik hjælp af bl.a. J.J.A. Worsaae fra Oldnordisk Museum, og det lykkedes dem at få fredet runddyssen og sikre, at der fremover skulle være offentlig og gratis adgang til den smukke høj.

I 1890-erne kom dyssen igen i fare, da en stenhugger fra Århus havde købt Poskær Stenhus. Men den lokale sognefoged i Agri skred ind med ordene: "A forby'r et i Kongens og Lovens navn."

 

Her ligger Poskær Stenhus.

Mellem randstenene. Foto: Søren Nielsen

 Danmarks største stendysse - Poskær Stenhus.

Selvom Poskær Stenhus ligger højt, er dyssen ikke det højeste punkt i området. 

  Udsigt fra Poskær Stenhus mod Knebel  

Stendyssen ligger særdeles smukt nær Knebel.

Her se det tydeligt, at overliggeren består af en kløvet sten. Den anden halvdel af den enorme sten er blevet anvendt ved bygningen af Agridyssen, som ligger mellem Agri og Vrinners omkring to kilometer fra Poskær Stenhus.

Randstenene

Mellem randstenene i forgrunden har der oprindelig været en såkaldt tørmur, dvs. en mur opbygget af mindre, flade sten.

Andreas og randstenene

De enorme randsten rager let henover en ung mand på over en meter og firs.

Andreas og Kristoffer

Andreas og Kristoffer fylder ikke meget på den kæmpe overligger.

Fri adgang for turister

Fremsynede mennesker bevarede dyssen og sørgede for fri adgang for interesserede.

Den korte gang, der fører ind til selve gravkammeret.

Inde i kammeret

Et kig ind i kammeret, hvis fem bæresten alle er kløvede og altså flade på den indvendige side.

Søren Nielsen

Her bliver jeg, Søren, foreviget ved Poskær Stenhus.

Læs om Lolland-Falsters høje på Oldtidsminder


 

 

 

 

Arkæologiske sider:


Oldtidsminder

Mine oldsager

Frejlev Skov

Jættestuen ved Listrup

Jættestuen ved Næs 

Ørnehøj ved Hesnæs

Kong Svends Høj

Jættestue Flintinge Byskov

Stendyssen Poskær Stenhus

 

 

Alle mine sider