Ny side 1

faaborg-nielsen.dk

Her blev kong Svend dræbt og Valdemar den Store blev enekonge.

 

 

 

 

 

Hovedmenu:

 

Min startside

Arkæologi

Historiske steder

Historiske personer

Natur, dyr og planter

Jylland Rundt

Skolesider - mest til 7. kl

Alle mine sider

Andet

 

 

E-mail

 

Søren Faaborg Nielsen

Nørrevang 39 Kraghave

4800 Nykøbing F

Tlf. 54 85 80 42

Mobil 21 28 78 21


 

 

  

 


Opdateret  25.01..2009

 

Hulvej ved Kong Knaps Dige. Foto: Søren Faaborg Nielsen

"På Grathe Hede nu Lærken slaar, i Danmark er Morgenrøde"

B.S. Ingemann

 

Slaget på Grathe Hede

Grathe Hede ligger ved Hærvejen og vandskellet midt i Jylland. Herfra løber åerne mod vest til Vesterhavet og mod øst til Kattegat.

Det var på dette sted, at slaget i 1157 stod mellem Valdemar 1. den Store og Svend 3. Grathe. Forud var gået en halv snes år, hvor Svend, Knud og Valdemar kæmpede om kongemagten. I august dette år syntes man omsider at være nået frem til en ordning. Svend blev tildelt Skåne, Knud fik Sjælland og Fyn, og Valdemar skulle have Jylland.

Saxo fortæller, at forliget skulle besegles ved et gilde i Roskilde, men under gæstebudet natten mellem den 8. og 9. august lod Svend foranstalte et overfald på de to andre. Knud blev dræbt, mens kong Valdemar slap derfra med livet i behold.

Det lykkedes for Valdemar at redde sig over til Jylland, og den 23. oktober 1157 stod det afgørende slag mellem de to tilbageværende konger på Grathe Hede. Svend led nederlag og måtte flygte. Han blev dog genkendt af nogle bønder, som dræbte ham.

 

Sværd- Foto: Søren Faaborg Nielsen

 

Svend blev begravet på stedet, hvor man senere opførte Grathe Kapel, mens Valdemar kunne drage derfra som enekonge i en alder af 26 år. Efter slaget på Grathe Hede fulgte en opbygningstid for det danske kongerige. Talrige borge blev grundlagt, deriblandt København, og Absalon - Valdemars fosterbror - kæmpede mod vendiske sørøvere og fældede Svantevit.

Valdemar  forblev konge til sin død i 1182, og hans bedrifter gav ham navnet Valdemar den Store.

Romantikeren B.S Ingemann (1789-1862) udtrykte det således mange år senere: På Grathe Hede nu lærken slaar, i Danmark er Morgenrøde.

 

Danmarkskort. Grafik: Søren Faaborg Nielsen

Her, mellem Viborg og Silkeborg, ligger Grathe Hede.

 

Mindesten for kong Svend. Foto: Søren Faaborg Nielsen

Mindesten for kong Svend.

 

Mindestenen

På dette sted blev kong Svend dræbt af nogle bønder i 1157. Mindestenen har form som et sværd, der er stukket i jorden. Den er rejst af digteren Thor Lange i 1892 på det sted, hvor Grathe Kapel tidligere stod.

 

Grathe Kapel

 
Efter Reformationen i 1536 blev Grathe Kapel nedrevet. De tilhuggede sten kunne dog anvendes igen. Nogle kom til at indgå i den nuværende Grågård, mens andre er anvendt i tårnet til Grathe Kirke. Tårnet blev først opført i 1930, mens selve kirken er fra 1917.
 
Kapellet blev udgravet af Nationalmuseet i 1891. Nord for tomten fandt man en grav med skelettet af en høj mand med kløvet hoved, som man formoder var kong Svends. I ruinen fandt man i 1856 et røgelseskar af bronze. Karret er fremstillet omkring 1250 og findes nu på Nationalmuseet.
 

Kapellet. Udsnit efter gammel opmåling.

Kapellet på Grathe Hede

Fundamentet til Grathe Kapel blev opmålt i 1860. Det målte 16 gange 13 meter.

 

Sagnet om Svends død

Senere er sagnet om dette slag fortalt på egnen: Svend slog lejr og oprettede hovedkvarter på Grågård. Bonden på gården havde sluttet sig til Valdemar og var derfor ikke hjemme. Om natten tvang kong Svend nu Gråbondens kone til at sove hos sig.

Da Svends hær næste dag var slået, prøvede han at flygte, men blev fanget. Udmattet havde han sat sig til at hvile på Svendshøj – en gravhøj lidt vest for Kjellerup. Bonden fra Grågård genkendte Svend, og det personlige regnskab blev gjort op: Svends hoved blev kløvet med en økse.

 

Økser fra Bølling Sø. Foto: Søren Faaborg Nielsen

Disse økser fra Bølling Sø menes at stamme fra slaget ved Grathe Hede. Øksernes er nu på Silkeborg Museum.

 

Kong Knaps Dige

Kong Knaps Dige. Foto: Søren Faaborg Nielsen

Hovedslaget mellem Svends og Valdemars hære stod ved Kong Knaps Dige omkring to kilometer vest for Grathe Kapel. Diget er et forsvarsanlæg fra jernalderen, bygget et sted mellem Kristi fødsel og år 800.

 

Stenkiste. Foto: Søren Faaborg Nielsen    Stenkiste ved vadestedet

 

Engdraget er et særdeles naturskønt og nu fredet område, hvor Haller Å krydser Hærvejen. Når man ser dette smukke område, kan det være svært at forestille sig, at det engang var skueplads for nogle særdeles barske krigshandlinger.

Selve forsvarsværket består af en 200 meter lang vold - diget - med en tilhørende grav på sydsiden. Forsvarsværket er formentlig opført som en spærring af Hærvejen. På området ned mod åen kan man stadig se de gamle hulvejsspor, der fører ned til vadestedet.

 

Kong Knaps Dige. Søren Faaborg Nielsen efter gammelt kort.

Kort over området ved Kong Knaps Dige.

 

Hulvej ved Kong Knaps Dige. Foto: Søren Faaborg Nielsen.

En af de gamle hulveje ved Kong Knaps Dige

 

Volde ved Kong Knaps Dige. Foto: Søren Faaborg Nielsen

 I baggrunden ses de lave volde, som udgør Kong Knaps Dige.

 

Stenkiste ved Kong Knaps Dige. Foto: Søren Faaborg Nielsen

Den gamle stenkiste tillader vandet at passere under vejen.

 

 

 

 

 

 


Historiske steder:


Spøttrup

Grathe Hede

Vitskøl Kloster

Øm Kloster

 

 

Historiske personer:

 

Kongerne

Marie Grubbe

St. St. Blicher

 

 

Alle mine sider